top of page
PUBLICACIONES 2023

Artículos y documentos publicados por el C3RG el año 2023

Captura article C3RG 2.JPG

Maria D. Navarro Rubio, Jordi Cruz, Ana Bosque, Paula Cañal, Arian Tarbal, Hernán Lew i Carles Blay. Common Health Education Needs of Children and Adolescents with Chronic Complex Diseases and Their Families. J Pediatr Neonatal Biol, 8(1), 168-173. https://www.opastpublishers.com/open-access-articles/common-health-education-needs-of-children-and-adolescents-with-chronic-complex-diseases-and-their-families.pdf

Captura article 3 C3RG.JPG

Agnès Calsina Berna, Jordi Amblàs Novellas, Jesús González Barboteo, Ignasi Bardés Robles, Elba Beas Alba, Marisa Martínez Muñoz, Rafael Madariaga Sánchez i Xavier Gómez Batiste.  Prevalence and clinical characteristics
of patients with Advanced Chronic Illness
and Palliative Care needs, identified
with the NECPAL CCOMS‑ICO© Tool at a Tertiary
Care Hospit
al.
  BMC Palliat Care 21, 210 (2022). https://doi.org/10.1186/s12904-022-01101-4

Captura article C3RG 4.JPG

F. Javier Afonso-Argilés, Mercè Comas Serrano, Marta Blázquez-Andión, Xavier Castells Oliveres, Isabel Cirera Lorenzo, Dolors García Pérez, J. María Gómez Roldán, Teresa Pujadas Lafarga, Xavier Ichart Tomás, Mireia Puig-Campmany, Miguel A. Rizzi, Alba Sinfreu Pujol, Isabel Tejero Cano, Ana B. Vena Martínez, Héctor Villanueva Sánchez i Anna Renom-Guiteras. Factores asociados con mortalidad a corto plazo en personas que viven en residencias atendidas en servicios
de urgencias: resultados del estudio multicéntrico
Caregency​.  
Emergencias 2022;34:437-443. http://emergencias.portalsemes.org/descargar/factores-asociados-con-mortalidad-a-corto-plazo-en-personas-que-viven-en-residencias-atendidas-en-servicios-de-urgencias-resultados-del-estudio-multicntrico-caregency/

Captura article C3RG 5.JPG

Sebastià Santaeugènia, Rafael Ruiz i Jordi Amblàs. Bases conceptuals i model d’atenció per a les persones fràgils, amb cronicitat complexa (PCC) oavançada (MACA). 2020. Generalitat de Catalunya. Departament de Salut. https://salutweb.gencat.cat/web/.content/_ambits-actuacio/Linies-dactuacio/Estrategies-de-salut/Cronicitat/Documentacio-cronicitat/arxius/Model-de-Bases-de-Cronicitat.pdf

Captura article C3RG 6.JPG

Molist Brunet N, Sevilla Sánchez D, Espaulella Panicot J, Codina Jané C, González Bueno, J, Amblàs Novellas J. Model de prescripció centrada en la persona (PCP): per a persones fràgils, amb multimorbiditat, cronicitat complexa (PCC) o avançada (MACA). Barcelona: Direcció General de Planificació i Recerca en Salut;2022. https://scientiasalut.gencat.cat/bitstream/handle/11351/8846/model_prescripcio_centrada_persona_persones_fragils_multimorbiditat_cronicitat_complexa_o_avancada_2022.pdf?sequence=1

Publicacions: CV
bottom of page