Línea de Investigación

"COMPLEJIDAD y 
FRAGILIDAD/CRONICIDAD AVANZADAS"

Los OBJETIVOS de esta línea de investigación son: 

Descriure la  prevalença poblacional i en els diferents àmbits assistencials de persones amb complexitat, fragilitat i cronicitat avançades.

©2018 by Grup de Recerca en Cronicitat de la Catalunya Central (C3RG).

Website designed and developed by Jordi Amblàs